Appartementen met handelsruimten te Linden

“Landmark op een typische steenweg in Vlaanderen”Dit project is gelegen op één van de vele typische steenwegen die Vlaanderen kent. Het zijn grote verbindingsassen tussen grotere steden waarlangs verschillende dorpen zijn verankerd. Een uniform en kwalitatief architectonisch beeld is hier vaak ver te zoeken.Dit project maakt de koppeling tussen handel en wonen. Het handelsgelijkvloers kan mogelijks in 3 verschillende entiteiten worden opgesplitst in functie van de noodzaak. Hierboven bevinden zich

Verbouwing van een bestaande bibliotheek te Hechtel-Eksel

“In een hoekje met een boekje”Wat is er gezelliger dan in een hoekje te zitten met een boekje? Een bibliotheek ontwerpen als huiskamer van de samenleving, deze gedachte vasthoudend zijn we begonnen aan de inrichting van de nieuwe bibliotheek in Hechtel-Eksel. Het bestaande gebouw was actueel te klein geworden om te fungeren als hoofdbibliotheek. Ook had deze bibliotheek dringend nood aan vernieuwing zowel wat betrof de gebouwenschil en technieken alsook

Uitbreiding kantoren Vandersanden te Bilzen

“Het landschap als metafoor”De prachtige context van het golvend Haspengouwse landschap wordt als metafoor gebruikt in het ontwerp. Er is gekozen om de site niet verder te belasten met gebouwen en verharding door de ingreep te beperken tot een minimum en een belevingspark te creëren met vloeiende wanden die refereren naar dit glooiende landschap en de verschillende functies op de site verbinden. Tevens zijn deze wanden dragers voor het tonen

Uitbreiding bestaande rusthuis en serviceflats te Riemst

“Levensrust en levenslust”Bejaardenzorg is meer dan de klinische verzorging van de bewoners. In ons ontwerp voor de uitbreiding van het bestaande rust- en verzorgingshuis hebben we dit concept dan ook doorgedreven. Het is een plek geworden die niet enkel levensrust maar ook levenslust stimuleert. Is dit niet waar wij als mens naar op zoek gaan? Geprikkeld worden door de omgeving, aanwezigheid van anderen en een gevoel van “ik voel me

Buitenschoolse kinderopvang te Hamont-Achel

“Architectuur zonder grenzen”Wanneer wij nadenken over hoe het “Huis van het Kind” er zou moeten uitzien, denken we aan een plek die niet louter een opvang genereert voor kinderen of louter een informatiepunt is voor het gezin. Neen, we dromen van een plek waar het gezin centraal staat, waar ouders en kinderen elkaar vinden, waar spontane contacten ontstaan en waar ruimte is voor fantasie en zelfontplooiing. Met dit ontwerp hebben we getracht

Kimpelkaffee te Bilzen

“Mijn gedacht!”Hoe kan, op een eenvoudige manier, een cafetaria zonder uitstraling, grenzend aan een sporthal, terug een eigen identiteit krijgen dat passanten uitnodigt voor een gezellige babbel tussen pot en pint?Het antwoord voorziet de opdeling van de bestaande, ruimteloze cafetaria in verscheidene deelzones met elk hun eigen identiteit namelijk cultuur, sport, feest- en leescafé. Om in de uitbating het gebruik van de verschillende deelruimtes te kunnen sturen en een versnipperd

Dokterspraktijk M te Herentals

“Wachten op de dokter”Deze dokterspraktijk is een zeer mooi project waar eigenheid troef is. Het uitgesproken karakter geeft identiteit aan de gebruikers van het pand. Deze identiteit is verder doorgetrokken in het interieur waardoor er een samenhangend geheel wordt bekomen.Een dokterspraktijk mag ook een ruimte zijn waar het aangenaam is om naar toe te gaan. Te vaak treffen we in Vlaanderen muffe wachtruimtes aan, die het lange wachten nog meer doen

Kantoorruimten met appartementen te Herk-de-Stad

“Openheid naar de klant”Het project heeft op het gelijkvloers toegang tot 2 verschillende kantoorruimten die op een boeiende wijze in elkaar overvloeien. Een gemeenschappelijke inkom geeft door de grote glaspartij met achterliggende vide een zeer ruimtelijke indruk. Eveneens zorgt deze glaspartij voor een maximale transparantie naar de straat toe. Complementair aan deze functie zijn er in de kelderverdieping een archief, technische ruimte en parkeerplaatsen voorzien. Op de verdieping zijn 2

Cultuurcentrum De Kimpel te Bilzen

“Cultuurshock”De herinrichting van de bestaande bibliotheek tot kantoorruimtes, vergaderzalen en expositieruimtes en de herinrichting van de bestaande foyer vormden een grote uitdaging. Deze ruimtes waren zeer gedateerd naar materiaalgebruik en gebruiksgemak. De opdracht bestond erin om met beperkte middelen een maximale make-over van de look and feel te realiseren. De kantoren zijn zo geconcipieerd dat er verschillende landschapskantoren met elkaar in verbinding staan via een centrale gang. Deze waarborgt een

Bibliotheek de Kimpel te Bilzen

“Huiskamer van de stad”In 2009 schreef de Stad Bilzen een architectuuropdracht uit voor de uitbreiding van het vrijetijdscentrum De Kimpel. Bij de indiening van het ontwerp waren we er vast van overtuigd dat een dergelijke site meer nodig had dan een ontwerp voor een welbepaald gebouw. Het opmaken van een masterplan voor de ganse site leek ons onontbeerlijk om structuur te krijgen in het eisenpakket van de bouwheer. Bij de opmaak