“Collectief versus individueel”

Wonen is een essentiële behoefte van mensen. Hierbij is het fijn om in een fijne omgeving te kunnen wonen. Dit wordt gedragen door een collectief gegeven, de samenleving. Goede buren en vrienden in de directe omgeving geven aan dat je ergens graag woont. Als individu het gevoel te hebben deel uit te maken van een samenleving is essentieel in de beleving van gelukkig zijn.

Hier in dit project is er ook een bijkomstige dualiteit tussen collectief en individueel. Het is namelijk een woonproject van 7 individuele woningen gekoppeld aan een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage die dan weer collectief gebruikt wordt door alle bewoners van het project. Net zoals het bescheiden collectieve pleintje met grasveld wat boven op de parkeerkelder is vormgegeven.