“Goed gepland”

Landgoed Leva – de Cléty is een parkkasteeltje in Bidermajer architectuur. Het werd in 1939 gebouwd naar het ontwerp van architect R. Gauthier ter vervanging van de voormalige kasteelhoeve op het aanpalende perceel links. De huidige stallingen alsook de funderingsresten getuigen nog van de omvang van het voormalige landgoed. Het kasteeltje is als monument nog relatief jong, de structuur zuiver en het interieur intact. De tand des tijds liet zich echter voelen en een algemene restauratie drong zich op. Het was de uitdrukkelijke wens van de opdrachtgevers het kasteeltje te restaureren zonder nadrukkelijke ingrepen en steeds met respect voor haar architectuur. Deze benadering sluit nauw aan bij de specifieke restauratiebenadering van ons kantoor. We gaan steeds op zoek naar een restauratie in de geest van het gebouw en de context. Maximaal behoud van authentieke architectuur en hedendaagse interpretaties bij ingrepen leiden ons steeds in onze beslissingen.

De opdrachtgevers stelden ook een duidelijk en strikt objectief in de algemene planning. De studie, restauratie en herinrichting dienden geklaard te zijn binnen een termijn van 9 maanden. In eerste instantie werden alle elementen die vreemd waren van de authentieke architectuur vakkundig verwijderd. Vervolgens werd het dak algemeen gerestaureerd en nieuwe leien gelegd, beschadigingen in de ruwbouw hersteld, nieuwe technieken geïntegreerd, de ramen vervangen, rolluiken gerestaureerd en tot slot het interieur aangepakt. Een strikte planning, de nauwe betrokkenheid van de opdrachtgevers, Onroerend Erfgoed, de studiebureaus en al de uitvoerders maakten dit huzarenstuk mogelijk. Wij danken hen voor deze fantastische samenwerking.