“Architectuur zonder grenzen”

Wanneer wij nadenken over hoe het “Huis van het Kind” er zou moeten uitzien, denken we aan een plek die niet louter een opvang genereert voor kinderen of louter een informatiepunt is voor het gezin. Neen, we dromen van een plek waar het gezin centraal staat, waar ouders en kinderen elkaar vinden, waar spontane contacten ontstaan en waar ruimte is voor fantasie en zelfontplooiing. Met dit ontwerp hebben we getracht om zowel voor de gezinnen alsook de omgeving een plek te creëren die u graag verwelkomt!

Het is een architectuur geworden zonder grenzen. Het exterieur en het interieur vloeien als het ware naadloos in elkaar over. De verschillende schaaldaken waarover het landschap verder vloeit, creëren de onderliggende ruimten op een dergelijke wijze dat de bezoeker geprikkeld wordt om de ruimten te beleven in al zijn facetten. De infiltratie van het daglicht door de specifiek ontworpen ramen versterkt deze beleving alleen maar. Buiten de logische functionele ordening van het vooropgestelde programma is er ook plaats gemaakt voor een speelse invulling waar de kinderen zich direct thuis voelen.