‘Licht in de duisternis’

Zoals vele oude stadswoningen was ook hier het perceel organisch volgebouwd met koterijen. Door het vrij smal perceel was er licht in de duisternis te zoeken in het nieuwe concept van de woning. Hierbij zijn daglicht en contact met buiten vanuit alle ruimtes enkele eisen waardoor er niet gekozen is voor een gestandaardiseerd concept.

Door de oude achterbouwen te slopen en de nieuwe achterbouw los te trekken van de bestaande woning, ontstaat er een patio (binnentuin) tussen oud en nieuw. De verbinding is ondergeschikt door deze als een lager en gesloten volume vorm te geven. Intern zorgt deze verlaging voor een maximale beleving als je in de nieuwe leefruimte binnen komt. De ruimte breekt open en het licht komt langs verschillende zijden de woning binnen…