“Patio-oohhh!”

Deze kleine gezellige stadswoning met een geklasseerde voorgevel had niet meer de ruimtelijke kwaliteit van weleer. De achterliggende koterijen zorgden voor een sombere indruk waarbij licht in de ruimten ver zoek was. Net door dit gegeven wilde de bouwheer het tegenovergestelde realiseren. Een maximaal gevoel van wooncomfort was één van de eisen van de bewoners. Binnen dit concept is de integratie van een patio tussen de oorspronkelijke woning en de nieuwe uitbreiding essentieel om het idee van ruimte te vergroten door de maximale aanwezigheid van daglicht. Tevens is de verbinding tussen beide delen als een transparante doorloopruimte ontworpen zodat je het gevoel van buiten zijn maximaal ervaart ongeacht je in het centrum van de stad woont. De achterbouw waarin de keuken en eetplaats zijn gelegen,  alsook de woonruimte in het bestaande woonvolume van deze stadswoning, baden hierdoor in het licht. De achterbouw werd geheel in houtskeletbouw opgetrokken om de logistieke handelingen voor de uitvoering te vergemakkelijken in deze stadsomgeving met gesloten tuinen. Een geslaagde secure operatie van het pand dat tijdens de bouw permanent bewoond is gebleven.