“Huiskamer van de stad”

In 2009 schreef de Stad Bilzen een architectuuropdracht uit voor de uitbreiding van het vrijetijdscentrum De Kimpel. Bij de indiening van het ontwerp waren we er vast van overtuigd dat een dergelijke site meer nodig had dan een ontwerp voor een welbepaald gebouw. Het opmaken van een masterplan voor de ganse site leek ons onontbeerlijk om structuur te krijgen in het eisenpakket van de bouwheer. Bij de opmaak van het masterplan is de bestaande toestand van de gebouwen met hun werking in kaart gebracht. Zo werd al snel duidelijk met welke knelpunten de site te kampen had. Van hieruit is er vertrokken om mogelijke oplossingen aan te reiken aan de bouwheer. Zo is het dossier in 4 fases opgedeeld waarvan de bouw van een nieuwe bibliotheek hier één van was.

De bestaande bibliotheek van Bilzen had dringend nood aan een verfraaiing. Dit wist ook de huidige bibliothecaris ons te vertellen. Hij voegde er aan toe dat niet enkel de gebouwen maar ook het idee van wat een bibliotheek de dag van vandaag is aan een opfrissing toe is. Met het idee dat een bibliotheek meer moet zijn dan een opslagplaats van boeken zijn we aan de slag gegaan. Door de boeiende interactieve samenwerking tussen de verschillende teamleden van het project is de bibliotheek van morgen een ontmoetingsplek voor mensen. Een belevingsbibliotheek waar de verschillende zones binnen de bibliotheek elk hun maatschappelijk verantwoorde rol weten te vervullen.

De backoffice is een ruimte waar het administratief hart van de bibliotheek bonkt. Deze staat in verbinding met de nieuw ontworpen centrale balie van de cultuursite en de informatiebalie van de bibliotheek zelf. De backoffice is aangevuld met een evenementenloket en sociale personeelsruimte. Aansluitend zijn hier ook de infrastructuurwerken rond het gebouw ontworpen door ons. Hier is er een boeiende interactie tussen binnen en buiten.