“Cultuurshock”

De herinrichting van de bestaande bibliotheek tot kantoorruimtes, vergaderzalen en expositieruimtes en de herinrichting van de bestaande foyer vormden een grote uitdaging. Deze ruimtes waren zeer gedateerd naar materiaalgebruik en gebruiksgemak. De opdracht bestond erin om met beperkte middelen een maximale make-over van de look and feel te realiseren. De kantoren zijn zo geconcipieerd dat er verschillende landschapskantoren met elkaar in verbinding staan via een centrale gang. Deze waarborgt een zeer specifieke sfeer en beleving door materiaalgebruik. Zowel vloer als wanden als plafond zijn afgewerkt in tapijt waardoor er een grote akoestische absorptie ontstaat. Hierdoor is een gemeenschappelijke ruimte gecreëerd waar medewerkers elkaar kunnen ontmoeten zonder akoestisch de andere medewerkers op de landschapskantoren te storen. Tevens is door het specifieke kleurgebruik en opstelling van de lampen in deze ruimte de banale beleving van een gang omgevormd tot een belevingsruimte die een meerwaarde geeft binnen het geheel.

De foyer vormt het hart van de cultuur- en sportsite. Hierdoor ontstond het idee om de ruimte op te vatten als een dorpsplein. Talloze ramen en deuren kijken uit op het dorpsplein waarbij er verschillende sferen kunnen gecreëerd worden afhankelijk van de geplande evenementen. De zones die gemaakt zijn voor bestikkering, die seizoensafhankelijk worden aangepast, vormen de etalages op het dorpsplein waarlangs het gezellige kuieren is. De donkere sombere materialen die er vroeger aanwezig waren, zijn allen vervangen door frisse kleuren met de nodige aandacht voor detail en kwaliteit omwille van het publieke karakter van deze ruimte.