“Het landschap als metafoor”

De prachtige context van het golvend Haspengouwse landschap wordt als metafoor gebruikt in het ontwerp. Er is gekozen om de site niet verder te belasten met gebouwen en verharding door de ingreep te beperken tot een minimum en een belevingspark te creĆ«ren met vloeiende wanden die refereren naar dit glooiende landschap en de verschillende functies op de site verbinden. Tevens zijn deze wanden dragers voor het tonen van de geschiedenis en collectie die de Vandersanden group rijk is. Binnen het concept is er gekozen om de bestaande kantoren niet af te breken maar te integreren binnen het nieuwe gebouwencomplex dat nodig is om de toekomstvisie van het bedrijf verder te zetten. De oude schoorsteen die zo typerend is voor deze plek en als landmark fungeert in de omgeving krijgt een prominente plaats in het project. We laten deze als krachtig beeld met rust in zijn gestalte en integreren deze in een grote vijver die als een spiegel de confrontatie aangaat tussen het imposante bakstenen bouwwerk en de omliggende educatieve ruimten. Zo vormt de oude schouw een theatraal decor dat rust en eenheid uitstraalt.